Sigurnost i zaštita

gasenjesijana

 

„Prosječno se prema raspoloživim podacima godišnje u Republici Hrvatskoj ozlijedi 22.500 radnika, od kojih 4/5 neposredno na radu i 1/5 u svezi s radom (na putu na posao i pri povratku s posla), a 130 radnika prosječno godišnje oboli od profesionalnih bolesti. Zbog toga se godišnje izgubi najmanje 1.000.000 radnih dana. Na razini višegodišnjeg prosjeka mjesečno se ozlijedi 1.700 radnika, od kojih 3 radnika poginu neposredno na radu i još jedan u okolnostima vezano uz rad, a 100 radnika se teško ozlijedi.“ Pap Đ. (2012): „Stanje zaštite na radu u 2011. godini“, SIGURNOST, Vol. 54., No. 2. str. 241

 

S obzirom da smrtne ozlijede, te ozlijede na radu predstavljaju veliki problem i teret za poslodavca, ozlijeđenu osobu, ali i cjelokupno društvo potrebno je ozbiljnije se pozabaviti područjem zaštite zdravlja i sigurnosti ljudskih resursa.

 

Poznajete li obveze poslodavaca vezano uz sigurnost?

  • procjena rizika
  • ispitivanja radnog okoliša
  • plan evakuacije i spašavanja
  • ispitivanje elektroinstalacija
  • osposobljavanje za rad na siguran način
  • ispitivanje strojeva i uređaja....

samo su neke od obveza koje mora ispuniti svaki poslodavac.